Ceny a platby


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


V úterý 27. 2. 2024 bude v MŠ výběr školného na měsíc BŘEZEN 2024 (500,-) = 12.15 - 12.30 a 14.30 - 16.00 hod.

Prosíme o dodržení termínu. Děkujeme.

Úhrada za předškolní vzdělávání (školné) bude i nadále na naší MŠ a pouze hotově v daný termín (jako dosud). Úplata za předškolní vzdělávání pro děti s celodenní docházkou je 500,- Kč. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) a dětem s odkladem školní docházky.


  


NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT TAKÉ STRAVU na ZŠ Na Nábřeží !!

Je důležité, aby byla platba uhrazena vždy včas.

------------------------------------------------------------

Upozornění:

Od listopadu 2018 platby za stravné probíhají na ZŠ Na Nábřeží a to přes účet či hotově - u nich. Tímto krokem jsme se snažili vyhovět rodičům, kteří chtěli hradit stravu přes účet.

Dle variabilního symbolu poznáme, kdo uhradil stravné.

Pro nově přijaté děti: Vyzvedněte si u ředitelky v MŠ nové přihlášky ke stravování s variabilním symbolem (ze ZŠ Na Nábřeží).

Při převzetí přihlášky si sami zvolíte, jakým způsobem budete hradit stravné - přes účet nebo osobně na ZŠ.

Úplata za stravování - celodenní strava za dítě/na den je 44,- Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd - 27,- Kč, svačina - 8,- Kč)

                                  - celodenní strava za dítě s odkladem školní docházky/na den je 48,- Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd 31,- Kč, svačina 8,- Kč)

UAL[ ]