Ceny a platby


ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ve čtvrtek 20. 6. 2024 bude v MŠ výběr školného na měsíc ČERVENEC 2024 (500,-) = 12.15 - 12.30 a 14.30 - 16.00 hod.

Prosíme o dodržení termínu.

Děkujeme.Úhrada za předškolní vzdělávání (školné) bude i nadále na naší MŠ a pouze hotově v daný termín (jako dosud). Úplata za předškolní vzdělávání pro děti s celodenní docházkou je 500,- Kč. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškoláci) a dětem s odkladem školní docházky.ZMĚNA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1.9.2024

Na základě § 123 odst. 4 novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou vyhlášky č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“), a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2024.

Na základě výše uvedeného dne 27. 5. 2024 Rada města Havířova stanovila měsíční výši úplaty pro období školního roku 2024/2025 za předškolní vzdělávání v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov, ve výši 650,00 Kč/dítě.

Děkujeme za pochopení a podporu při zajištění kvalitního vzdělávání a péče pro vaše děti.

                                                                                                       NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT TAKÉ STRAVU na ZŠ Na Nábřeží !!

Je důležité, aby byla platba uhrazena vždy včas.

------------------------------------------------------------

Upozornění:

Od listopadu 2018 platby za stravné probíhají na ZŠ Na Nábřeží a to přes účet či hotově - u nich. Tímto krokem jsme se snažili vyhovět rodičům, kteří chtěli hradit stravu přes účet.

Dle variabilního symbolu poznáme, kdo uhradil stravné.

Pro nově přijaté děti: Vyzvedněte si u ředitelky v MŠ nové přihlášky ke stravování s variabilním symbolem (ze ZŠ Na Nábřeží).

Při převzetí přihlášky si sami zvolíte, jakým způsobem budete hradit stravné - přes účet nebo osobně na ZŠ.

Úplata za stravování - celodenní strava za dítě/na den je 44,- Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd - 27,- Kč, svačina - 8,- Kč)

                                  - celodenní strava za dítě s odkladem školní docházky/na den je 48,- Kč (přesnídávka 9,- Kč, oběd 31,- Kč, svačina 8,- Kč)

UAL[ ]