O nás

Mateřská škola je příspěvkovou organizací. Byla založena jako jedna z prvních mateřských škol v Havířově.

Budova školy se nachází v činžovním domě, v současné době v nájmu Heimstadenu. Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. V přízemí dvoupodlažní budovy se nachází ředitelna, sborovna, šatna pro personál, výdejna stravy, jídelna a jedna třída s šatnou, lehárnou a hygienickým zařízením. V patře jsou dvě třídy s šatnami, lehárnami a hygienickým zařízením. Třídy jsou vybaveny nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, PC i tělovýchovným náčiním. Každým rokem dochází k modernizaci a dovybavení tříd. Učitelky mají možnost kreativity ve vytváření estetického prostředí své třídy.

Od září 2012 je kapacita mateřské školy 66 dětí. Děti jsou rozdělovány do 3 tříd podle věku. Během svého vzdělávání v mateřské škole děti projdou jednotlivými třídami, jejichž vybavení odpovídá dané věkové skupině.

Od ledna 2016 zajišťuje a dováží stravu ZŠ a MŠ Na Nábřeží. V naší mateřské škole je pouze výdejna stravy.

K objektu mateřské školy patří školní zahrada s pružinovými houpadly, skluzavkovou sestavou, prolézací sestavou, dětským kolotočem a pískovištěm. Na podzim 2020 došlo k rekonstrukci školní zahrady. Byla udělaná nová dopadová plocha pod dětskou prolézací sestavou a nový asfaltový povrch na hrací ploše.

Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti lesoparku Stromovka, kde děti mohou pozorovat přírodu, přírodní jevy a naplňovat program zdravého životního stylu.

UAL[ ]