NAVYŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení zákonní zástupci,

oznamujeme vám, že od 1. 9. 2022 se úplata za předškolní vzdělávání navyšuje na 500,- Kč za měsíc.

Děkujeme za pochopení.

UAL[ ]