Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Havířově pro školní rok 2023/2024

1. Zápisy proběhnou ve dnech 10. a 11. května 2023

2. Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání na vybranou MŠ:

  • Žádost o přijetí (vzor žádosti najdete na webu MŠ), nezbytnými přílohami žádosti jsou:
  • Potvrzení dětského lékaře (vzor potvrzení najdete na webu MŠ),
  • Evidenční list dítěte (vzor najdete na webu MŠ),
  • Přihlášku ke stravování (vzor přihlášky najdete na webu MŠ),
  • Souhlas GDPR (vzor najdete na webu MŠ)
  • prostá kopie rodného listu dítěte
  • doklad totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz)

Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání.

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2023 PĚTI LET.


Zvláštní zápisy do MŠ/pro Ukrajinu proběhnou ve dnech 6. 6. - 7. 6. 2023.

UAL[ ]