Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ v Havířově pro školní rok 2021/2022

1. Zápisy proběhnou od 3. do 14. 5. 2021.  Informace podáváme v době od 10.00 - 13.00 hod.

2. Zápisy budou probíhat v MŠ bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

3. Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání na vybranou MŠ:

  • žádost o přijetí (vzor žádosti najdete na webu MŠ), nezbytnými přílohami žádosti jsou:
  • prostá kopie rodného listu dítěte (rodný list lze odeslat dálkovým způsobem),
  • Potvrzení dětského lékaře (vzor žádosti najdete na webu MŠ), nebo čestné prohlášení o očkování dítěte (vzor prohlášení najdete na webech MŠ)., včetně kopie očkovacího průkazu dítěte.Tento požadavek se netýká zákonných zástupců, kteří již mají potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte.
  • Evidenční list dítěte (vzor žádosti najdete na webu MŠ),
  • Přihlášku ke stravování (vzor žádosti najdete na webu MŠ),
  • Souhlas GDPR (vzor žádosti najdete na webu MŠ).

Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání.

4. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ (vč. příloh) doručí zákonný zástupce jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou,
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  • poštou nebo do poštovní schránky umístěné na budově MŠ,
  • osobním podáním v MŠ.

Pokud bylo podání učiněno jinými technickými prostředky (např. e-mailem bez uznávaného el. podpisu, telefaxem apod.), je nutné do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Upřednostňujte podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ.

5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

6. Sledujte informace a pokyny MŠ, do které dítě hodláte zapsat, na jejich webových stránkách a vývěskách. Při vlastním zápisu dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.

7. Ředitel MŠ přednostně přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové mateřské školy. V Havířově školské obvody stanovuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou najdete na webové adrese:  

https://www.havirov-city.cz/skolstvi-kultury/informace-odd-skolstvi/obecne-zavazne-vyhlasky-o-vymezeni-skolskych-spadovych


POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2021 PĚTI LET.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.